За нас

    Вестник "100 вести" е издание на ИК "Колонел" ООД - Габрово.  Издателска къща “Колонел” ООД е създадена в края на 1991 г. (регистрирана в габровския Окръжен съд с решение 3653 от 3.12.1991 г., партида 62, том 1, стр. 62, фирмено дело 2933/1991 г.) от 7 съдружници. Това е една от причините да се приеме наименованието “Колонел”, означавощо типографски шрифт 7 пункта. Анонсът е и към предмета на дейност на фирмата - печатни издания. През годините съдружниците и дяловете им се променят многократно, като от август 2001 г. фирмата е собственост на Иван Димитров Господинов и сина му Димитър Иванов Господинов. Иван Господинов е управител на фирмата от създаването й, а от края на 1996 г. е и главен редактор на издавания от нея вестник “100 вести”. Като търговска марка са регистрирани и ИК “Колонел” ООД, и “100 вести” - решения на Патентно ведомство на република България съответно: 07732 от 7.09.1999 г. и 46902 от 27.01.2004 г.

    Предметът на дейност на ИК “Колонел” е издаване на вестници, списания, книги, рекламни материали и други печатни издания. Издавана е предимно икономическа и специализирана литература. Част от и издадените книги: “Търговските преговори - стратегии и тактики” на Честър Карас, “Финансите - какво трябва да знае всеки мениджър” - на Американската асоциация по мениджмънт, “Силата на продажбите” и “Успехът - начин на мислене” на Хосе Силва, “Искаш ли да си като мен” от Арнолд Шварценегер, “Да се научим да кроим и шием” от габровката Стоянка Павлова, Речник на американските идиоми и т. н. Общо са издадени около 100 заглавия.

    Първият брой на вестника излиза на 7 януари 1992 г. и тази дата е приета за официален празник на фирмата. “100 вести” е първият частен вестник в региона, от 1998 г. е вестникът с най-голям тираж, през 2001 г. става първият ежедневник в Габровска област, а през 2005-та - първият цветен вестник. Понастоящем вестникът излиза 6 пъти седмично - без неделя. Международният стандартен сериен номер на "100 вести" е ISSN 1314-1945. Има три специализирани издания - “100 вести арт” - за подкрепа на дружеството на писателите, “Уч. ком” - за подкрепа на творчеството сред учащата се младеж и “Християни” - насочен към проблемите на православието и Българската православна църква.

    От 2016 г. фирма "Колонел ООД" разширява дейноста си и става основен дистрибутор  и представител на фирмата Golden Fire за северна България. От  2021 година работи директно с производителя - "Марели системс",  чрез оторозираната фирма за доставка и гаранционен сервиз "Калчев клима" - https://kalchevclima.com/.  Представител за региона е и на пловдивския производител "Мираж терм" - http://www.mirage-therm.com.  Извършва търговска дейност с пелетни камини, комбинирани водогрейни котли и пелетни горелки, като и извършва монтажни дейности, настройки и въвеждане в експлоатация на системите за отопление.


Управител и главен редактор

Иван Господинов - 0887 611-753
 

Зам.-главен редактор 

Димка Господинова -  0889 227-805
 

Отговорен секретар

Бояна Пенчева - 0888 261-847
 

Репортери

Женина Денчева - 0886/210-426
Стефка Бурмова - 0886/667-532
Вела Лазарова - 0897/227-275

Светозар Гатев -  0899/830-504
Обяви

Стефка Бешева -  0889/517-920

 

 

Реклама

Светла Савова - 0888/428-906
 

Гл. счетоводител

Светослав Константинов- 0894/608-218
 

Юридически съветник

Евгени Попов - 0888/339-070
 

Печат

Полиграфически комплекс "Полипрес" - 808-250

Тел. код на Габрово - 066